ĐỨC ĐÌNH AUDIO

ĐỨC ĐÌNH AUDIO

ĐỨC ĐÌNH AUDIO

Amthanh | âm thanh | am thanh nha tho | am thanh martin | am thanh karaoke | am thanh quan bar | lắp đặt âm thanh nhà thờ | lắp đặt âm thanh ca đoàn | loa bose nhà thờ |

Amthanh | âm thanh | am thanh nha tho | am thanh martin | am thanh karaoke | am thanh quan bar | lắp đặt âm thanh nhà thờ | lắp đặt âm thanh ca đoàn | loa bose nhà thờ |
Amthanh | âm thanh | am thanh nha tho | am thanh martin | am thanh karaoke | am thanh quan bar | lắp đặt âm thanh nhà thờ | lắp đặt âm thanh ca đoàn | loa bose nhà thờ |

Hotline:

0907.328.804

Menu
Mixer Allen & Heath SQ-6 xử lý âm thanh và truyền hình pha trộn cho một buổi Lễ, dàn nhạc và hợp xướng. Hệ thống được đội ngũ ducdinhaudio lắp đặt.
Go Top